• ตราสัญลักษณ์กึ่งทางการ

    • ตราสัญลักษณ์กึ่งทางการ Informal LOGO

     สำหรับใช้ในจดหมายข่าว เอกสารไม่เป็นทางการ หรือเอกสารภายในโรงเรียน

     (KCS5)

     อัตราส่วน 1:4 สามารถปรับขนาดได้แต่ต้องคงอัตราส่วนรูปภาพ 1:4 เท่านั้น
     (อัตราส่วน คือ กว้าง:ยาว)

    • ตราสัญลักษณ์ English Programme

    • ตราสัญลักษณ์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP.)

     สำหรับใช้ในจดหมายข่าว เอกสารขอโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP.)

     (KCS6)

     คำแนะนำ

     ควรใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เช่น