• กิจกรรมวันสุนทรภู่

   • ✴️ประกาศผลการประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่✴️

    💠นิราศสุนทร คลิปเชิงท่องเที่ยว 3 ผลงาน💠
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  Ms.Natthaya G.12
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  Ms Karnthida G.12
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 1  Ms.Chutikarn G.11

    💠ภาษาศิลป์จินตนา 6 ผลงาน💠


    รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 Mr.Pulee G.11
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 2 Ms.Pannaporn G.8
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 3 Ms Raweewas  G.11
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 3 Mr.Panuwat G.8
    รางวัลชมเชย Ms.Pingphufa G.9
    รางวัลชมเชย Ms.Pimmanee G.7

    💠สุนทรเด่น เล่น เล่า เรื่อง 2 ผลงาน💠
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 Ms Punyanuch G.7
    รางวัลชมเชย Ms.Piriya G.11

    💠กวีครู กูเกิ้ลไซต์ 2 ผลงาน💠
    รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 Ms Pimmada  G.12

    >> สุนทรภู่...ยอดกวีไทย (google.com) <<

    รางวัลชมเชย Ms.Petnumnung G.7

  • 💠นิราศสุนทร คลิปเชิงท่องเที่ยว💠

  • รางวัลชนะเลิศ

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

  • 💠สุนทรเด่น เล่น เล่า💠

  • รางวัลชมเชย